Οι τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας μεταμορφώνουν την Δερματολογία!!!

Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ενζύμων του ΡΒ serum!!

Τα ανασυνδυασμένα ένζυμα έφεραν επανάσταση στην ιατρική πράξη και δίνουν ριζικές λύσεις σε άλυτα ή δυσεπίλυτα προβλήματα μέχρι πρότινος βελτιώνοντας την ζωή εκατομμύριων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Το ΡΒ serum είναι ένα μείγμα ανασυνδυασμένων ένζυμων της λιπάσης της κολλαγενάσης και της λυάσης.

Η λιπάση διασπά τα λιποκύτταρα.

Η κολλαγενάση αποδομεί των ινώδη ιστό.

Η λυάση αποδομεί πρωτεΐνες, υπεύθυνες για κατακρατήσεις υγρών ελαττώνοντας οιδήματα.

Υπάρχουν τρεις (3) συσκευασίες με διαφορετική αναλογία των ενζύμων ανάλογα το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. (Low- Medium- High)

Το ΡΒ serum αντιμετωπίζουν:

Low:

→ Περίγραμμα πρόσωπου

→ Λέπτυνση προσώπου

Medium :

→ Διπλοσάγονο

→ Εντοπισμένο λίπος σώματος

→ Λιπώδης κυτταρίτιδα

High:

→ Ινώδεις ουλές ακμής

→ Ινώδεις κυτταρίτιδα

→ Χηλοειδή

Η μέθοδος είναι ελάχιστα επεμβατική

Χρειάζονται 2-3 συνεδρίες με άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα!!!!!